Blugento SA va prelucra datele cu caracter personal cuprinse în formularul de mai sus, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, în scopul transmiterii Persoanei Vizate a unei oferte solicitate în vederea încheierii unui contract de prestări servicii. Blugento SA prelucrează date cu caracter personal cu respectarea drepturilor persoanei vizate, conform politicii de confidențialitate disponibile pe site.